Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  AMBIANCE SUPERFINISH MATT BW 2,5 L

  Varenummer: 60131129
   Pris: 799,00 kr / spa
   Total pris: 799,00 kr
   Ambiance Superfinish helmatt er en unik polyuretanforsterket kvalitetsmaling med ekstremt god utflyt. Overflaten blir meget motstandsdyktig mot riper og slitasje. Malingen er utviklet for innvendig maling av dører, karmer, gulvlister og rustbeskyttelsesgrunnet metall og ståldetaljer.
   Pakke
   Netto innhold
   1 SPA
   Høyde
   15,6 cm
   Lengde
   19,8 cm
   Bredde
   19,8 cm
   Sikkerhetssetninger
   P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
   P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
   P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
   P501 Innhold/beholder leveres til …