Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  NO PRO GS50 GIPSSPARKEL 10KG

  Varenummer: 60052437
   Pris: 647,00 kr / spa
   Total pris: 647,00 kr
   Professional Gipssparkel er en hutigherdende sparkel. Brukes til sparkling, reparasjoner og pussing av betong, lettbetong, hull i gipsplater, ødelagte ytterhjørner mm. For innendørs bruk. Underlaget skal være fast, tørt og rent. Bland 2 volumdeler Professional Gipssparkel med 1 del rent kaldt vann. 5 kg pulver blandes med 2 liter kaldt, rent vann. Sparkelen skal blandes til en homogen pastalignende masse. Bruk øyebeskyttelse ved sliping. Unngå å sparkle når temperaturen er under +5 C.
   Pakke
   Netto innhold
   1 SPA
   Høyde
   24 cm
   Lengde
   29,2 cm
   Bredde
   29,2 cm
   Sikkerhetssetninger
   P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
   P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
   P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
   P501 Innhold/beholder leveres til …