Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN 1L

  Varenummer: 60052207
   Pris: 310,00 kr / Stk
   Total pris: 310,00 kr
   Original Kvist- og Sperregrunn er en vanntynnet sperrende grunning for treverk. Innendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet tre for å minske risiko for misfarging/gjennomslag fra kvister, gulnet tre mm.
   Pakke
   Netto innhold
   1 BOX
   Høyde
   14 cm
   Lengde
   10,8 cm
   Bredde
   10,8 cm
   Faresetninger
   H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
   Sikkerhetssetninger
   P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
   P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P273 Unngå utslipp til miljøet.
   P501 Innhold/beholder leveres til …