Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN 2,5L

  Varenummer: 60052208
   Pris: 608,00 kr / spa
   Total pris: 608,00 kr
   Original Kvist- og Sperregrunn er en vanntynnet sperrende grunning for treverk. Innendørs på ubehandlet eller tidligere behandlet tre for å minske risiko for misfarging/gjennomslag fra kvister, gulnet tre mm.
   Pakke
   Netto innhold
   1 SPA
   Høyde
   15,6 cm
   Lengde
   19,7 cm
   Bredde
   19,7 cm
   Faresetninger
   H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
   Sikkerhetssetninger
   P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
   P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P273 Unngå utslipp til miljøet.
   P501 Innhold/beholder leveres til …